Pho Thu tuong Truong Hoa Binh du le khai giang Hoc vien Quoc phong hinh anh 1Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát biểu tại Lễ khai giảng Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021.

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng và đại diện một số cơ quan Trung ương.

Trình bày diễn văn khai giảng năm học, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng nhấn mạnh những năm qua, Học viện Quốc phòng đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao; xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, xứng đáng là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Năm học 2020-2021, Học viện được giao mở các lớp như đào tạo cao cấp ngắn hạn Chỉ huy-Tham mưu cấp Chiến dịch-Chiến lược Khóa 45; Đào tạo Cao cấp ngắn hạn Tham mưu-Tác chiến cấp Chiến dịch-Chiến lược Khóa 18; Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị khóa 3 và Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị khóa 5; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 1 từ khóa 81 đến khóa 83.

Mỗi khóa học có chương trình, nội dung, yêu cầu khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu cấp chiến dịch-chiến lược, cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự có thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn quân sự; đường lối chính trị, quốc phòng, an ninh; nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

[Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, phát triển khoa học quốc phòng]

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trung tướng Trần Việt Khoa khẳng định Học viện Quốc phòng sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học; tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học phù hợp với xu thế giáo dục-đào tạo hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn; thực hiện nghiêm quy định, quy chế trong học tập, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả; quyết liệt thực hiện “3 thực chất,” kiên quyết chống tiêu cực, bệnh thành tích trong hoạt động dạy học và công tác.

Giám đốc Học viện Quốc phòng đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập, nâng cao kiến thức, năng lực, bản lĩnh chính trị; tự học tập, nghiên cứu, rèn luyện, hoàn thành tốt nội dung, chương trình của từng môn học, khóa học; chấp hành nghiêm quy chế huấn luyện-đào tạo.

Pho Thu tuong Truong Hoa Binh du le khai giang Hoc vien Quoc phong hinh anh 2Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình với các đại biểu và học viên tại Lễ khai giảng Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khẳng định thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh, trong đó có đóng góp của Học viện Quốc phòng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh trước bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực luôn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những bất ổn, khó lường, yêu cầu công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước càng có vai trò quan trọng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá là Học viện lớn của quốc gia - trung tâm đào tạo tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp của Quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước thuộc diện Trung ương quản lý, là đầu mối thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng quan chức quốc phòng quốc tế, những năm qua, Học viện Quốc phòng đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, những kết quả huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Học viện Quốc phòng đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở các bộ, ngành, địa phương, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng, biểu dương những thành tích, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ của Học viện Quốc phòng.

Với vai trò, nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới, Học viện Quốc phòng cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; tích cực phối hợp với các cơ quan chiến lược chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các vấn đề về chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng đề nghị Học viện Quốc phòng tiếp tục kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao khả năng, chất lượng dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm những nhân tố dẫn đến đột biến, bất lợi.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, Phó Thủ tướng lưu ý Học viện cần thực hiện tốt một số nội dung, trong đó có việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, Học viện tích cực, chủ động quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao nhất; tạo bước chuyển biến tích cực, có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học; đổi mới công tác huấn luyện-đào tạo phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay; tích cực, chủ động áp dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư và các phương pháp giáo dục, đào tạo tiên tiến vào huấn luyện-đào tạo.

Cùng với việc đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh, quân sự, Học viện Quốc phòng cần làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quốc phòng, an ninh, quân sự, gắn chặt giữa nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; phát hiện các vấn đề mới và phương pháp giải quyết, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở từng cơ quan, bộ, ngành và các địa phương.

Đặc biệt, với vai trò là trung tâm khoa học quân sự hàng đầu, Phó Thủ tướng lưu ý Học viện cần làm tốt công tác phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình có liên quan đến quốc phòng, an ninh; kịp thời đề xuất các chủ trương, biện pháp chủ động phòng ngừa và có các đối sách phù hợp, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa.”

Khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Học viện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, điều hành, quản lý bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương cần có kế hoạch phối hợp chặt chẽ, quan tâm giúp đỡ Học viện Quốc phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở phát huy thành tích và bề dày truyền thống, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ tin tưởng Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021, xứng đáng là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng, an ninh, quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)