Phối cảnh quy hoạch bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 13/1, Nghệ An đã công bố quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An do T&T Group phối hợp, tài trợ.
(Vietnam+)