Phóng viên thức xuyên đêm tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Quốc tế

Nhằm đưa đến những tin tức mới nhất đến độc giả trên toàn thế giới về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Quốc tế đã không ngần ngại làm việc đến nửa đêm.
Minh Sơn (Vietnam+)