Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

[Photo] Bộ lạc ở Indonesia sống tách biệt hoàn toàn thế giới

Lâm Anh (Vietnam+) Bản in

Nhiều bộ lạc người Dani ở Indonesia chưa hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ thế giới hiện đại; họ sống trong các túp lều tre, đi săn bằng giáo và hiến tế lợn để ăn mừng một lễ cưới.