[Photo] Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed thăm chính thức Việt Nam.
[Photo] Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam ảnh 1Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam ảnh 2 (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam ảnh 3Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam ảnh 4Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed tại lễ đón. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam ảnh 5Quang cảnh tại lễ đón. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam ảnh 6Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed vào phòng hội đàm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam ảnh 7Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam ảnh 8Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam ảnh 9Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam ảnh 10Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed với quan chức Quốc phòng hai nước. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục