[Photo] Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng sau 20 ngày đêm chiến đấu

Những thắng lợi to lớn trong chiến dịch Tây Nguyên là cơ sở để Bộ Chính trị kịp thời bổ sung quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975.
(TTXVN/Vietnam+)