[Photo] Cúng ông Công ông Táo - một phong tục đẹp của người Việt

Theo quan niệm truyền thống, Táo quân cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo những việc đã làm và chưa làm được trong năm vừa qua trình báo với Ngọc Hoàng.
(TTXVN/Vietnam+)