Thứ Ba, Tháng Mười 17/10/2017

[Photo] Đặc sắc Lễ hội hội té nước tại Xứ sở Hoa Champa

Phạm Kiên/Vientiane (Vietnam+) Bản in

Người Lào tin rằng nước sẽ giúp gột rửa điều xấu xa, bệnh tật và ai bị ướt nhiều thì người đó được nhiều hạnh phúc và may mắn.