[Photo] Đảng lãnh đạo cả nước vượt qua khó khăn sau chiến tranh

Sau giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước vừa ra sức khôi phục kinh tế, vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền biên giới phía Bắc và Tây Nam.
(TTXVN/Vietnam+)