[Photo] Đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không là mốc son chói lọi, biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam.
(TTXVN/Vietnam+)