[Photo] Đồng chí Lê Văn Lương: Người cộng sản kiên trung, bất khuất

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Văn Lương (sinh ngày 28/3/1912) luôn thể hiện là một người cộng sản chân chính, vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.
(TTXVN/Vietnam+)