[Photo] Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của hải quân Việt Nam

Hải quân đánh bộ có nhiệm vụ đóng quân bảo vệ các đảo, đá hoặc tấn công, đổ bộ bằng đường biển lên đất liền hoặc lên các đảo bị nước ngoài chiếm đóng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam.
(TTXVN/Vietnam+)