[Photo] Hải quan thu giữ hơn 30kg ma túy tổng hợp MDMA và ketamin

Ngày 16/8, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 30kg ma túy tổng hợp MDMA và ketamin vận chuyển trái phép trong các kiện hàng nhập khẩu gửi qua đường chuyển phát nhanh.
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)