[Photo] Khánh Hòa phát triển vượt bậc với tầm vóc mới, diện mạo mới

Sau 45 năm giải phóng (2/4/1975-2/4/2020), Khánh Hòa đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế phát triển tương đối toàn diện và liên tục tăng trưởng.
(TTXVN/Vietnam+)