Lễ hội thu hút hàng nghìn người tham dự. (Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)
Ai cũng háo hức... (Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)
Trẻ em cũng tham gia chạy. (Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)
Trẻ em hào hứng tham gia. (Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)
Xuất phát... (Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)
Ai cũng phấn khích. (Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)
Tiếng trống từ... nắp thùng rác. (Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)
Ai cũng rực rỡ sắc màu. (Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)
(Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)
(Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)
Tấm huy chương cho tất cả mọi người. (Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)
(Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)
Khu vực làm sạch bột màu trước khi ra về. (Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)