[Photo] Ngày 29/1, Đại hội XIII tiếp tục làm việc về công tác nhân sự

Theo chương trình, ngày 29/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
(TTXVN/Vietnam+)