Thứ Tư, Tháng Giêng 16/01/2019

[Photo] Người Tokyo đã đối phó với rác thải như thế nào?

Nguyễn Tuyến/Tokyo (Vietnam+) Bản in

Sau 10 năm sống chung với rác, người Tokyo đã chấp nhận thay đổi bản thân để mình được sống trong một thành phố với môi trường thiên nhiên, môi trường sống sạch sẽ.