[Photo] Những bữa ăn đặc biệt trên đường leo núi của dân ‘trekking’

Với nhiều người đó có thể là những chuyến đi hành xác, những bữa ăn hành bao tử, hay đại loại là những đêm ngủ bờ ngủ bụi trong rừng rú bạc đãi tấm thân ngọc ngà. Nhưng với dân "trekking" thì khác...
M.Mai (Vietnam+)