[Photo] Những gian hàng công nghệ mới tại Internet Day 2018

Các hãng công nghệ - viễn thông trong và ngoài nước đã mang đến Internet Day 2018 những sản phẩm nòng cốt trong chiến lược phát triển hệ sinh thái số tại Việt Nam tương lai.
Minh Sơn (Vietnam+)