[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm

Ngọn lửa đã thiêu rụi khu nhà tạm ven hồ Linh Quang. Khi tất cả đã qua, chỉ còn lại một con ngõ nhỏ, la liệt những mảnh đời tứ xứ tuyệt vọng với chút tài sản ít ỏi kịp đem vội khỏi đám cháy.
Võ Phương (Vietnam+)