[Photo] Quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Genève năm 1954

Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết ngày 20/7/1954, là thắng lợi to lớn có tính chất bước ngoặt của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp.
(TTXVN/Vietnam+)