[Photo] Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ

Quần thể di tích Chiến trường Ðiện Biên Phủ - Di tích cấp quốc gia đặc biệt có 45 điểm di tích thành phần, trong đó có 8 điểm đã được đưa vào phục vụ khách tham quan.
(TTXVN/Vietnam+)