[Photo] Rung nghien co thu bi Những cây gỗ nghiến bị lâm tặc xẻ thịt tại rừng đặc dụng Phong Quang, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi Những cây gỗ nghiến sau khi bị lâm tặc đốn hạ sẽ được xẻ thành dạng thớt tuồn bán sang Trung Quốc. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi Cây nghiến cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ chỉ còn lại phần gốc. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi Cây gỗ nghiến cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ nhưng chưa kịp vận chuyển. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi Gỗ nghiến được xẻ thành dạng thớt để tuồn bán sang bên kia biên giới Trung Quốc. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi Một cán bộ kiểm lâm kiểm tra cây nghiến cổ thụ vừa bị lâm tặc đốn hạ. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi Cây gỗ nghiến bị lâm tặc đốn hạ còn nguyên lớp mùn cưa đỏ au. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi Hiện trường vẫn còn ngổn ngang những tấm ván bìa bị xẻ và những lớp mùn cưa dày phủ bên cạnh. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi Cán bộ kiểm lâm kiểm tra hiện trường. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi Những chiếc thớt nghiến sót do lâm tặc chưa kịp vận chuyển. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi Gốc cây nghiến còn đỏ au. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi Những khúc gỗ nghiến còn sót lại. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi Những cây nghiến cổ thụ tại rừng đặc dụng Phong cần được bảo vệ nghiên ngặt. (Ảnh: H.V/Vietnam)

[Photo] Rung nghien co thu bi Những cây gỗ quý được bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi (Ảnh: H.V/Vietnam). (Ảnh: H.V/Vietnam+)

[Photo] Rung nghien co thu bi Can bộ kiểm lâm đi tuần tra rừng. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

Hùng Võ (Vietnam+)