[Photo] Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - di sản quân sự tiêu biểu

Từ Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh chiến dịch đã đưa ra quyết định sáng suốt, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.'
[Photo] Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - di sản quân sự tiêu biểu ảnh 1Lán ở và làm việc của Phó Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - di sản quân sự tiêu biểu ảnh 2Lán ở và làm việc của Chủ nhiệm chính trị chiến dịch Điện Biên Phủ Lê Liêm. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - di sản quân sự tiêu biểu ảnh 3Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - di sản quân sự tiêu biểu ảnh 4Đường hầm xuyên núi nối giữa hai lán làm việc của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - di sản quân sự tiêu biểu ảnh 5Bếp Hoàng Cầm nằm sâu trong Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, đảm bảo yếu tố bí mật, an toàn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - di sản quân sự tiêu biểu ảnh 6Lán ở, làm việc và hầm của Trưởng ban thông tin chiến dịch Hoàng Đạo Thúy. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - di sản quân sự tiêu biểu ảnh 7Hội trường nơi diễn ra các hội nghị cán bộ do Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch triệu tập. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - di sản quân sự tiêu biểu ảnh 8Hệ thống hầm hào, công sự, lán trại của Sở Chỉ huy. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - di sản quân sự tiêu biểu ảnh 9Du khách tham quan Nhà tác chiến, nơi giao ban hàng ngày của Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - di sản quân sự tiêu biểu ảnh 10Bãi họp các Quân binh chủng và là nơi tuyên bố chiến thắng Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - di sản quân sự tiêu biểu ảnh 11 Du khách tham quan bếp Hoàng Cầm trong Sở Chỉ huy. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục