[Photo] Sở Văn hóa, Thể thao Quảng Ninh công bố 3 bảo vật quốc gia

Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh công bố 3 bảo vật quốc gia gồm Trống đồng Quảng Chính, Thống đồng thời Trần và Mâm bồng gốm men vẽ nhi.
(TTXVN/Vietnam+)