[Photo] Thành phố Đà Nẵng cho phép shipper hoạt động trở lại

Ngày 23/8, thành phố Đà Nẵng chính thức cho phép gần 800 nhân viên giao hàng công nghệ (shipper) hoạt động trở lại, nhằm cung cấp kịp thời các loại hàng hóa, thực phẩm thiết yếu cho người dân.
(TTXVN/Vietnam+)