[Photo] ‘Truyền dịch cấp cứu’ hàng cây sưa đỏ bạc tỷ ở Hà Nội

Khoảng 10 cây sưa đỏ quý hiếm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) có dấu hiệu khô héo, rụng lá đã được cấp tốc gắn các túi truyền dinh dưỡng.
Minh Hiếu (Vietnam+)