[Photo] Vẻ đẹp xưa cũ trong ngôi nhà cổ trên phố Mã Mây

Là một trong những ngôi nhà cổ tại phố cổ Hà Nội, ngôi nhà số 87 Mã Mây tiếp tục được thành phố bảo tồn, gìn giữ làm điểm thăm quan, triển lãm, cung cấp thông tin về lịch sử Thủ đô nghìn năm văn hiến.
Minh Hiếu (Vietnam+)