Phú Thọ: Gỡ rào cản, tạo đột phá về môi trường đầu tư cho DN

Phú Thọ triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Phú Thọ: Gỡ rào cản, tạo đột phá về môi trường đầu tư cho DN ảnh 1Dây chuyền sản xuất giày xuất khẩu tại Công ty Cổ phần giầy Hạ Hòa, Phú Thọ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tỉnh Phú Thọ xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội tại địa phương.

Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để nâng cao tỷ lệ hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp.

Đơn giản hóa các tục hành chính

Với hơn 1,4 triệu dân và trên 11.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động do vậy nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính hằng ngày cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Phú Thọ là rất lớn.

Trong những năm gần đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành đã chủ động thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm phát hiện thủ tục hành chính, quy định hành chính không cần thiết, không hợp lý, hợp pháp.

Đó là rào cản, gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc rút ngắn thời gian thực hiện….

Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 71 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của tỉnh trong các lĩnh vực tư pháp, thông tin truyền thông, nông nghiệp và nông thôn, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, công thương, ngoại vụ, khoa học và công nghệ, văn hóa- thể thao và du lịch.

Cùng với đó, tỉnh cũng công bố mới và thay thế 1.220 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 581 thủ tục hành chính; bãi bỏ 108 thủ tục hành chính không còn phù hợp thực tiễn tại địa phương…

Tất cả các quyết định công bố thủ tục hành chính đều công khai, được đăng tải trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Trong đó, đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính là Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với 11/51 thủ tục, thời gian từ 3 ngày xuống còn 1 ngày, giảm 2 ngày so với quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giảm mạnh nhất là thời gian thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định từ 400 ngày xuống còn 30 ngày, giảm 10 ngày so với quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đặc biệt, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh luôn đạt kết quả cao, đảm bảo đưa 100% số thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị vào giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Phú Thọ: Gỡ rào cản, tạo đột phá về môi trường đầu tư cho DN ảnh 2Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Trưng Vương hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tư pháp-hộ tịch. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cũng được các cấp chính quyền hết sức quan tâm đâu tư đảm bảo kết nối chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa cơ quan, đơn vị quản lý vận hành khai thác hiệu quả…

Tính từ đầu năm đến tháng 9/2023, hệ thống tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 235.979 hồ sơ, đạt 71,51%, tăng 3,15% so với 6 tháng đầu năm 2023...

[Phú Thọ: Thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì]

Việc thống nhất một đầu mối, một địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến đã góp phần giảm tình trạng đi lại nhiều lần, nhiều cơ quan để giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan ngành dọc và chính quyền các cấp, bảo đảm mục tiêu cải cách thủ tục hành chính công của tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện và xã.

Nâng cao tỷ lệ hài lòng

Nhờ mạnh dạn cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đã tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đây còn được coi đây là thước đo hiệu quả giải quyết công việc hành chính ở tỉnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, qua kết quả khảo sát và đo lường mức độ hài lòng của tổ chức và người dân thì có 100% công dân trả lời rất hài lòng và hài lòng; trong đó, năm 2021 có 91,2% công dân trả lời rất hài lòng, 8,8% là hài lòng; năm 2022 có 89,2% trả lời rất hài lòng và 10,8% là hài lòng.

Việc đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đã được thực hiện công khai, minh bạch thông qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử, hệ thống thông tin báo cáo, công tác kiểm tra và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Theo đánh giá mới đây của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính Chính phủ, năm 2022, Phú Thọ xếp thứ 8 cả nước về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS), tăng 5 bậc so với năm 2021 và xếp thứ 2 khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Phú Thọ tăng bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS, cho thấy sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành chính sách, cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đồng thời cũng cho thấy sự đánh giá và mức độ hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phú Thọ: Gỡ rào cản, tạo đột phá về môi trường đầu tư cho DN ảnh 3Công nhân Công ty Cổ phần Supe Phốtphát và Hóa chất Lâm Thao vận chuyển sản phẩm phân bón mới lên xe của khách hàng. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Theo ông Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ, đạt được kết quả trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính nhằm phát hiện các thủ tục hành chính, quy định hành chính không cần thiết, không hợp lý, hợp pháp.

Bên cạnh đó, đơn vị, địa phương cũng đều xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của Chương trình cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021, Kế hoạch số 1782/KH-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban Nhân dân về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch hằng năm.

Nhờ đó, tỉnh đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại đã tạo được chuyển biến mới trong cải cách thủ tục hành chính tại các cấp, các ngành, địa phương, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nâng cao uy tín vị thế của tỉnh trong cả nước.

Mặc dù Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả trong việc cải cách thủ tục hành chính, song vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, hiệu quả chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của cá nhận, tổ chức, doanh nghiệp.

Đó là một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; một số ngành chưa quan tâm việc tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp thuộc lĩnh vực tham mưu với tỉnh; việc niêm yết thủ tục hành chính ở một nơi chưa đầy đủ, chưa cập nhật kịp thời; trạng thái hồ sơ quá hạn vẫn còn nhiều ở những vực nổi cộm; thủ tục cắt giảm chưa đáp ứng nhu cầu người dân, một số thủ tục vẫn rườm rà.…

Ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch số 1782 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, trong đó tỉnh sẽ quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là rà soát các văn bản do chính quyền các cấp ban hành.

Điều này nhằm phát hiện những văn bản không đảm bảo yêu cầu, lạc hậu, không còn phù hợp với tình hình thực tế để kịp thời khắc phục, đồng thời tiến hành cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước.

Cùng với đó, tập trung xây dựng chính quyền điện tử hoạt động hiệu quả, đồng bộ, liên thông, thống nhất 4 cấp.

Với những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính sẽ tạo cơ sở để tỉnh Phú Thọ thực hiện thành công khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục