PVN: Sau 6 thang, nop ngan sach Nha nuoc dat 52,8 nghin ty dong hinh anh 1Người lao động dầu khí trên giàn PQP-HT. (Ảnh: pvn.vn)

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đều hoàn thành vượt mức từ 2-16% so với kế hoạch 6 tháng đề ra.

[Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu khí]

Nộp ngân sách vượt 49%

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đầu năm đạt 12,44 triệu tấn, vượt 3,1% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 54,5% kế hoạch năm. Trong đó, khai thác dầu ở trong nước đạt 6,18 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch 6 tháng và ở nước ngoài đạt 0,95 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch 6 tháng.

Ngoài ra, sản lượng khai thác khí đạt 5,31 tỷ m3, vượt 4,3% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,3% kế hoạch năm.

Cũng theo PVN, trong 6 tháng đầu năm, tập đoàn đã sản xuất được 11,80 tỷ kWh, vượt 5,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 54,7% kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 823,8 nghìn tấn, vượt 3,8% kế hoạch 6 tháng và bằng 53,5% kế hoạch năm và sản xuất xăng dầu đạt 3,85 triệu tấn, vượt 9,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 32,7% kế hoạch năm.

Về các chỉ tiêu tài chính, 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 284,5 nghìn tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 6 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 52,8 nghìn tỷ đồng, vượt 49% so với kế hoạch 6 tháng.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm, có một phát hiện dầu khí mới tại giếng Mèo Trắng Đông-1X (lô 09-1, VSP) và giếng khoan Bạch Hổ 1803 cho kết quả tốt.

"Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 1,5 triệu tấn quy dầu. Đưa mỏ Bunga Pakma-PM3CAA vào khai thác từ ngày 12/5/2018, sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng 19 ngày," đại diện PVN cho hay.

Nói thêm về việc khai thác các mỏ ở nước ngoài, theo PVN, trong 6 tháng đầu năm, các mỏ như Bir Seba (Algeria) vượt 2,8% (đạt 163 nghìn tấn/159 nghìn tấn) và Nhenhexky vượt 2,2% (đạt 732 nghìn tấn/kế hoạch là 716 nghìn tấn).

PVN: Sau 6 thang, nop ngan sach Nha nuoc dat 52,8 nghin ty dong hinh anh 2Giàn khí nén trung tâm mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: pvn.vn)

Lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn

Theo PVN, trong lĩnh vực điện, các nhà máy điện của Tập đoàn được vận hành an toàn, hiệu quả. Công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện trong 6 tháng đầu năm 2018 đã cơ bản thực hiện tốt theo kế hoạch.

Các nhà máy đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đều vận hành ổn định, an toàn, trong đó sản lượng sản xuất đạm, xăng dầu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đề ra.

Đặc biệt, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đạt mốc sẵn sàng khởi động (RFSU) vào ngày 28/2/2018 và đã sản xuất sản phẩm xăng A92 thành công ngày 01/5/2018. Sản lượng sản xuất tính đến hết 30/6/2018 đạt 381 nghìn tấn. Tính đến cuối tháng 6/2018, nhà máy đã xuất bán 88 nghìn m3 xăng A95, 45 nghìn m3 A92 và 86,5 nghìn m3 dầu DO.

Bên cạnh đó, Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ bắt đầu vận hành lại 3 dây chuyền kéo sợi từ ngày 20/4/2018. Hiện tại ba dây truyền sản xuất sợi DTY đang vận hành ổn định, sản phẩm đầu ra đảm bảo chỉ tiêu chất lượng. Thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 sản xuất sợi đạt 440 tấn.

Các đơn vị dịch vụ đã có các giải pháp tích cực để ứng phó với tình hình khối lượng công việc và giá dịch vụ tiếp tục duy trì ở mức thấp. Theo đó, doanh thu dịch vụ dầu khí toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2018 đạt 77,6 nghìn tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch 6 tháng và bằng 37% kế hoạch năm./.

Đức Duy (Vietnam+)