QH thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 23/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
(TTXVN/Vietnam+)