Ngày 13/9, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 8 (SOMSWD 8) với chủ đề "Thúc đẩy dịch vụ xã hội và an sinh xã hội cho các nhóm yếu thế" đã được tổ chức tại Hà Nội.

Hội nghị SOMSWD, được tổ chức mỗi năm một lần, là diễn đàn quan trọng để các quan chức cấp cao phụ trách về phúc lợi xã hội của các nước ASEAN thảo luận, trao đổi về chính sách đối với đối tượng yếu thế để triển khai quyết định của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển (AMMSWD) được nhóm họp 3 năm/lần.

Năm 2011, SOMSWD 7 đã được tổ chức tại Thái Lan với chủ đề “Thành lập sàn an sinh xã hội về phúc lợi xã hội và phát triển trong ASEAN.” Sau Thái Lan, theo thứ tự luân phiên bảng chữ cái, Việt Nam được chọn là Chủ tịch SOMSWD 8.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm khẳng định trong những năm qua, các nước ASEAN đã thúc đẩy việc tăng cường phúc lợi, an sinh xã hội cho người dân ASEAN với nhiều dự án, hoạt động và các sáng kiến khác nhau ở cấp quốc gia và khu vực; xây dựng, triển khai các cam kết tăng cường phúc lợi xã hội; lồng ghép việc thực hiện các cam kết trong các chương trình, chính sách quốc gia các nước.

Tuy nhiên, trong khu vực, tỷ lệ đói nghèo, thất nghiệp còn cao, các thảm họa thiên tai liên tục xảy ra với các diễn biến phức tạp, khó lường đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản nhân dân. Các nước ASEAN cần hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm để giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội đang và sẽ xảy ra, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo và các nhóm yếu thế khác.

Việc chọn chủ đề về "Thúc đẩy dịch vụ xã hội và an sinh xã hội cho các nhóm yếu thế" cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện nội dung này là một trong những nỗ lực, quyết tâm của ASEAN nhằm thực hiện tốt Kế hoạch Tổng thể của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Hội nghị SOMSWD 8 diễn ra trong bối cảnh các cam kết ASEAN trong lĩnh vực phúc lợi xã hội và phát triển ngày càng sâu rộng. Các ưu tiên của ASEAN về phúc lợi xã hội của phụ nữ và trẻ em; tăng cường sự tham gia của người khuyết tật đã được các nhà lãnh đạo ASEAN cam kết tại nhiều tuyên bố của ASEAN.

Các chương trình nghị sự tại SOMSWD 8 tập trung xem xét việc thực hiện, giám sát kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội có liên quan đến phúc lợi xã hội; đánh giá việc thực hiện: lộ trình ASEAN nhằm đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, tuyên bố về thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật, khung chiến lược, kế hoạch hành động về phúc lợi xã hội, gia đình và trẻ em trong các giai đoạn (2007-2010).

Đồng thời, SOMSWD 8 cũng xem xét, thống nhất chương trình nghị sự, nội dung thảo luận của Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển với các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (SOMSWD+3) lần thứ 7...

Kết quả Hội nghị SOMSWD 8 sẽ được báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển (AMMSWD) sẽ nhóm họp vào năm 2013 tại Campuchia. Kết quả này cũng được chia sẻ tại Cuộc họp Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần như 21 như một hoạt động nhằm thúc đẩy ưu tiên về Thúc đẩy Dịch vụ xã hội và An sinh xã hội cho các nhóm yếu thế mà Việt Nam đã đề xuất trong ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN năm 2012./.

Phúc Hằng (TTXVN)