Quảng trường Ngọ Môn - Chứng tích hào hùng của cuộc Cách mạng Tháng 8

Cách đây 75 năm, chiều 30/8/1945, trên lầu Ngọ Môn của Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế), vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn, đọc chiếu thoái vị.
(TTXVN/Vietnam+)