Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 45/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011.

Theo thông tư, Bộ Công Thương quy định mã số hàng hóa, lượng hàng hóa nhập khẩu theo ngạch thuế quan năm 2011 với các mặt hàng trứng gà, trứng vịt, các loại trứng khác, thuốc lá nguyên liệu, muối, đường tinh luyện, đường thô.

Thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, đường, thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm theo quy định tại thông tư ngày 6/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại nghị định ra ngày 23/1/2006 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

Cũng theo thông tư này, Bộ Công Thương phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 100.000 tấn muối công nghiệp cho các thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất, và 2.000 tấn muối tinh khiết cho các thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

Cùng với đó, Bộ Công Thương phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 150.000 tấn đường tinh luyện và đường thô cho các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất, 50.000 tấn đường thô cho một số nhà máy đường để tinh luyện, và 50.000 tấn đường tinh luyện cho một số thương nhân kinh doanh thương mại để bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/1/2011 và hết hiệu lực thi hành sau ngày 31/12/2011./.