TOKYO, NHẬT BẢN – Media OutReach  – Vào ngày 25 tháng 4 vừa qua, RENOVA, Inc. (có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản, sau đây gọi là “RENOVA”) và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, sau đây gọi là “PTSC”) đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về việc hợp tác thực hiện dự án điện gió ngoài khơi.

Theo Biên bản ghi nhớ, RENOVA và PTSC sẽ thiết lập quan hệ hợp tác trong hoạt động thăm dò, chuẩn bị, khảo sát ngoài khơi, phát triển, xây dựng, thi công, vận hành và bảo trì dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu thương mại hóa.

Lễ ký kết được tiến hành theo nghi thức đặc biệt tại Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác tăng trưởng xanh Châu Á (Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting – AGGPM) do Chính phủ Nhật Bản tổ chức, như một hành động hỗ trợ chuyển đổi năng lượng tại khu vực Châu Á theo Sáng kiến Chuyển đổi năng lượng Châu Á (Asia Energy Transition Initiative – AETI) của Chính phủ Nhật Bản được công bố vào tháng 5 năm 2021. Ông Yosuke Kiminami, Chủ tịch sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của RENOVA và ông Lê Mạnh Cường, Chủ tịch kiêm CEO của PTSC đã tham gia lễ ký kết trực tuyến.

Ông Yosuke Kiminami phát biểu: “Tôi rất vui mừng trước mối quan hệ hợp tác chặt chẽ của chúng tôi với PTSC. Đây là một doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến để xây dựng các công trình ngoài khơi ở Việt Nam, nơi dự kiến ​​sẽ tiếp tục phát triển ngành năng lượng tái tạo. RENOVA sẽ nỗ lực hơn trong hoạt động khử carbon với sự hợp tác của Chính phủ Việt Nam, chính quyền tỉnh, các công ty đối tác và người dân địa phương”.

Ông Lê Mạnh Cường cho biết: “Việc xây dựng mối quan hệ đối tác với RENOVA là sự khích lệ lớn đối với chúng tôi. RENOVA là một công ty có chuyên môn trong việc phát triển tổng thể các dự án năng lượng tái tạo, bao gồm cả kỹ thuật và tài chính. Chúng tôi sẽ cùng với RENOVA hướng tới mục tiêu thương mại hóa dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam”.

#RENOVA #PTSC

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

i

Giang Tran