Trang mạng Nga cho biết, công ty thăm dò địa chất Rosgeologiya của nước này đang thảo luận các dự án thăm dò khoáng sản rắn tại Việt Nam.

Người đứng đầu Rosgeologiya, ông R.Pavlov thông báo Rosgeologiya có những triển vọng phát triển nhất định theo hướng Đông Nam Á, liên quan tới khoáng sản rắn tại Việt Nam. Một số cuộc đàm phán đã diễn ra.

Ông Pavlov cũng lưu ý rằng công ty ông có một số dự án hứa hẹn ở Indonesia, cả về khoáng sản rắn cũng như về thăm dò tài nguyên hydrocarbon./.

(Vietnam+)