CALGARY, ALBERTA, CANADA – Newsfile Corp.  – Ngày 2 tháng 3 năm 2022 – Saturn Oil & Gas Inc. (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Toronto, Canada, với mã: FHYD) (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfur, Đức, với mã – FSE: FIT) vừa thông báo về việc công ty được xếp hạng là một trong 50 công ty hàng đầu tại Sàn giao dịch mạo hiểm Toronto -TSXV (Canada).

TSX Venture 50® là bảng xếp hạng hàng năm về những công ty hoạt động tốt nhất trong năm qua trên Sàn giao dịch mạo hiểm Toronto -TSXV, nền tảng hình thành vốn hàng đầu thế giới dành cho các công ty tăng trưởng ở giai đoạn đầu. Mỗi năm, trong 5 lĩnh vực chính, 10 công ty được chọn dựa trên hiệu quả hoạt động của họ theo 3 tiêu chí chủ yếu là tăng trưởng giá trị vốn hóa thị trường, tăng giá cổ phiếu và lượng giao dịch /tính thanh khoản.

Có thể tìm thấy thêm thông tin chi tiết về TSXV 50 2022 và video giới thiệu về Công ty Saturn Oil & Gas theo liên kết sau:

https://share.vidyard.com/watch/1D7G9deZCJNJweXjgTRDoD

Thông tin về Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. là một công ty năng lượng đang phát triển của Canada, tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận tích cực cho cổ đông, thông qua việc tiếp tục phát triển có trách nhiệm các tài sản có trọng lượng dầu nhẹ, chất lượng cao, được hỗ trợ bởi một chiến lược mua lại nhằm vào các cơ hội bổ sung, tích lũy cao. Saturn Oil & Gas đã tập hợp một danh mục đầu tư hấp dẫn gồm các tài sản vận hành tự do, ít suy giảm ở khu vực Đông Nam Saskatchewan và Tây Trung Saskatchewan ở Canada, cung cấp một kho dự trữ sâu về các cơ hội khoan kinh tế dài hạn trên nhiều khu vực.

Với cam kết kiên định, nhất quán trong việc xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp tập trung vào các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (Environmental, Social and Governance- ESG), Saturn Oil & Gas đặt ra mục tiêu là tăng dự trữ, sản xuất và dòng tiền với mức sinh lời hấp dẫn trên vốn đầu tư. Cổ phiếu của Saturn Oil & Gas được niêm yết để giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Toronto, với mã ‘SOIL’ và tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức), với mã ‘SMKA’.

Thông tin thêm và tài liệu giới thiệu về công ty có sẵn trên trang web tại  www.saturnoil.com.

Đầu mối thông tin – truyền thông, quan hệ nhà đầu tư

Ông John Jeffrey, Thạc sĩ về Quản trị kinh doanh (MBA) – Giám đốc điêìu hành (CEO)
Điện thoại: +1 (587) 392-7902
www.saturnoil.com

Ông Kevin Smith, MBA – Phó chủ tịch Phát triển doanh nghiệp
Điện thoại: +1 (587) 392-7900
info@saturnoil.com

Giang Tran