Sẽ có trên 10 thông tư hướng dẫn triển khai chính sách tiền lương mới

Theo đại diện Bộ Nội vụ, sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30%. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)
Dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30%. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Tại phiên họp báo Chính phủ chiều 2/3, bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ) đã thông tin về tiến độ hoàn thành các văn bản liên quan đến triển khai chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024 và Đề án xây dựng vị trí việc làm để cải cách tiền lương.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Kết luận 64 Hội nghị Trung ương 8 về tình hình kinh tế xã hội; Nghị quyết 104 của Quốc hội khóa 15, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/1/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

“Trong kế hoạch này đã xác định nhiệm vụ, phân công rõ ràng nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện tốt nhất Nghị quyết và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu,” bà Thu nói.

Cũng theo bà Thu, Bộ Nội vụ được phân công là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiền lương Nhà nước, chủ trì tham mưu xây dựng các tờ trình báo cáo Bộ Chính trị các nội dung cụ thể về chế độ tiền lương mới. Đánh giá tác động khi cải cách chính sách tiền lương đối với chính sách bảo hiểm xã hội, ưu đãi trợ cấp, người có công, trợ cấp xã hội.

“Đây là nhiệm vụ chúng tôi phải triển khai ngay ngay sau khi có chỉ đạo để sớm trình Bộ Chính trị xin ý kiến,” bà nói đồng thời cho biết sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Từ các năm sau, sẽ xây dựng Nghị định điều chỉnh chế độ tiền lương; phối hợp các cơ quan liên quan, cùng với các cơ quan ban Đảng, Quốc hội, Chính phủ xây dựng văn bản quy phạm triển khai chính sách tiền lương mới.

“Hiện nay, về nhiệm vụ xây dựng tờ trình, chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình Bộ chính trị. Sau khi Bộ chính trị cho ý kiến sẽ là cơ sở để các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản triển khai thực hiện,” bà Nguyễn Bích Thu thông tin.

IMG_4528.JPG
Bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ). (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Cụ thể, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Quốc hội sẽ có Nghị quyết của ban Thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức viên chức của các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Tòa án, Viện Kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước; cơ quan Đảng sẽ có quyết định của Ban Bí thư về chế độ tiền lương mới đối cơ cán bộ công chức viên chức của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội.

Đại diện Bộ Nội vụ thông tin, sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, các cơ quan sẽ ban hành các văn bản, đồng thời sẽ có trên 10 thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục