Siemens đã bắt đầu năm tài khóa 2013 với những số liệu chắc chắn với doanh thu tăng nhẹ trong quý 1 nhờ lượng đơn hàng chưa thực hiện còn nhiều.
 
Mặc dù lượng đơn hàng mới giảm nhẹ so với năm ngoái, tỷ lệ đơn hàng trên doanh thu vẫn ở mức khả quan. Tổng doanh thu của các bộ phận của hãng tăng 4%.
 
“Trong một môi trường kinh tế bất ổn định, chúng tôi đã có một khởi đầu vững chắc cho năm tài khóa 2013. Từ giờ đến cuối năm, chúng tôi không kỳ vọng bất kỳ một động lực nào từ nền kinh tế toàn cầu có thể giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu đầy tham vọng đã đề ra. Chúng tôi đang hoàn toàn tập trung vào việc thực hiện chương trình Siemens 2014,” Tổng giám đốc tập đoàn Siemens, Peter Loescher cho biết.
  
Trong quý đầu tiên của năm tài khóa 2013, kết thúc vào ngày 31/12/2012, lượng đơn hàng mới đặt mức 19,1 tỷ euro, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tăng 2% và đạt mức 18,1 tỷ euro. Tỷ lệ đơn hàng/doanh thu đạt mức 1,06 trong quý đầu tiên.
 
Vào cuối quý 1, lượng đơn hàng chưa thực hiện được đạt mức 97 tỷ euro. Lợi nhuận toàn ban tăng 4% và đạt mức 1,7 tỷ euro. Tỷ suất lợi nhuận tăng từ 9% lên 9,3%. Lợi tức tăng chậm và đạt mức 1,3 tỷ euro. Lợi tức ròng giảm từ 1,4 tỷ euro xuống 1,2 tỷ euro so với cùng kỳ năm ngoái. 
 
Trong năm tài khóa 2013, Siemens bắt đầu triển khai chương trình Siemens 2014 nhằm hỗ trợ cho chương trình "Một Siemens vì mục tiêu tạo dựng giá trị bền vững." Mục tiêu của chương trình nhằm tăng tỷ suất lợi nhuận các ban lên mức tối thiểu 12% trước năm 2014.
  
Trong năm đầu tiên thực hiện, Siemens kỳ vọng mức tăng trưởng đơn hàng đều đặn và doanh thu đạt mức của năm tài khóa 2012. Công ty cũng kỳ vọng lợi tức sẽ đạt mức từ 4,5 tỷ euro đến 5 tỷ euro./.

(Vietnam+)