Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Theo đại diện Thanh tra Chính ​phủ, trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình khiếu nại, tố cáo đang có xu hướng diễn biến phức tạp với số lượt khiếu kiện đông người tăng.

Theo báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng vừa được công bố sáng 23/7, trong 6 tháng đầu năm, số lượng đơn thư các loại đã giảm khoảng 3% (riêng đơn khiếu nại, tố cáo giảm 10,9%), nhưng số lượt đoàn đông người tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Đáng chú ý, những đoàn khiếu kiện đông người này có thái độ bức xúc, gay gắt và hoạt động có tổ chức. Nhiều vụ việc đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, trở thành điểm nóng.

Nội dung khiếu nại trong lĩnh vực đất đai chiếm tỷ lệ cao với 64,6% đơn khiếu nại. Tình trạng đơn thư, vụ việc từ khiếu nại không thành chuyển sang tố cáo cán bộ giải quyết cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. Nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm tỷ lệ 77,9% đơn tố cáo.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 190.012 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đến trình bày 86.004 vụ việc; có 2.233 lượt đoàn đông người.

Trong số này, cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết hơn 16.000 vụ việc thuộc thẩm quyền. Riêng Thanh tra Chính phủ cũng đã có kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính Phủ chỉ đạo xử lỷ 31 vụ việc.

Qua giải quyết, Thanh tra đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 103,3 tỷ đồng, 11,4 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 1.039 người, kiến nghị xử lý hành chính 195 người (đã xử lý 124 người); chuyển cơ quan điều tra xử lý 6 vụ, 6 đối tượng./.