Số dư của Quỹ vaccine phòng COVID-19 còn hơn 1.150 tỷ đồng

Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi từ quỹ 7.648,7 tỷ đồng; trong số đó, chi mua vaccine 7.639,9 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng.
Số dư của Quỹ vaccine phòng COVID-19 còn hơn 1.150 tỷ đồng ảnh 1Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, tính đến cuối ngày 3/12, Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã nhận được 8.799,3 tỷ đồng bao gồm ngoại tệ quy đổi; trong đó, có 55,9 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng.

Ban Quản lý quỹ cho biết đã có 569.807 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ.

Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi từ quỹ 7.648,7 tỷ đồng. Trong số đó, chi mua vaccine 7.639,9 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng nên dư cuối ngày 1.150,6 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý Quỹ, tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ đã mở tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 7 Ngân hàng Thương mại Cổ phần gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội.

[Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã huy động được gần 8.800 tỷ đồng]

Các cá nhân tổ chức có thể nộp vào tài khoản nêu trên hoặc nhắn tin ủng hộ qua Tổng đài 1408 của Bộ Thông tin truyền thông.

Ban Quản lý Quỹ đã cập nhật số dư Quỹ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước; đồng thời, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức ủng hộ lớn trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận về khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ, Ban Quản lý Quỹ đã xác nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 41/2021/TT-BTC.

Biên bản xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Quản lý Quỹ cũng cho biết định kỳ, Quỹ thực hiện lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán Quỹ, Báo cáo thực hiện thu chi Quỹ theo các mẫu biểu tại Phụ lục Thông tư 41/2021/TT-BTC.

Nội dung công khai báo cáo tài chính Quỹ bao gồm số tiền, hiện vật huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại./.

Số dư của Quỹ vaccine phòng COVID-19 còn hơn 1.150 tỷ đồng ảnh 2
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục