Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970.

Sri Lanka là một trong những quốc gia đầu tiên mà Việt Nam thiết lập cơ quan đại diện nước ngoài.

Đây cũng là quốc gia mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân trên hành trình đi tìm đường cứu nước. Và cũng là nơi Người đã trở lại thăm chính thức trên cương vị Chủ tịch nước.

Trong những năm gần đây, hai nước đã có nhiều cơ chế hợp tác như: Cơ chế ủy ban hỗn hợp kinh tế; Cơ chế tham vấn chính trị. Các cơ chế này nhằm tăng cường hơn nữa sự kết nối, chia sẻ với nhau trong phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật.

Quan hệ chính trị tốt đẹp đã tạo đà cho quan hệ kinh tế phát triển. Tỷ lệ tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều bình quân giai đoạn 2010 - 2017 đạt 34%/năm.

(Vietnam+)