Sự kiện quốc tế 28/5-3/6: Đối thoại Shangri-La 2018

Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 17, Đàm phán thương mại Mỹ Trung, Xả súng tại Bỉ, bất ổn chính trị Italy nằm trong số những sự kiện nổi bật của Việt Nam tuần qua.
(Vietnam+)