Sự kiện trong nước 11-17/12: Cách chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Kỷ lục Guinness mới cho chùa Linh Phước, thông tin về thất lạc hồ sơ Trịnh Xuân Thanh nằm trong số những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.
(Vietnam+)