Khách đến giao dịch tại Trung tâm kinh doanh của VNPT Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tại cuộc họp ngày 23/1 của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hà Nội về cổ phần hóa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải cho biết​ năm 2018, VNPT sẽ cơ cấu lại theo hướng cổ phần hóa.

Đây là nhiệm vụ mà VNPT cần thực hiện theo Quyết định 2129/QĐ-TTg về phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2018​-2020.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số 1 tại thị trường Đông Nam Á, châu Á... VNPT sẽ hướng tới cổ phần hóa theo lộ trình đã được Thủ tướng phê duyệt.

Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Tập đoàn tập trung triển khai trong năm 2018. Theo đó, mục tiêu phấn đấu của VNPT đến năm 2020 là tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 6,5%/năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân trên 10,8%/năm.

Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 7,7%/năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân trên 11%/năm...

Theo phương án cơ cấu lại, ngành, nghề kinh doanh chính của VNPT là các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện và các dịch vụ số khác; tư vấn, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê công trình, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin; nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện.

[Cổ phần hóa –‘Ông lớn’ bị chê do thiếu bà mối mát tay?]

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải yêu cầu VNPT tham khảo kinh nghiệm của các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thành công tại Việt Nam và quốc tế nhằm tối đa hóa nguồn vốn tài sản của Nhà nước, khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Phạm Đức Long khẳng định, năm 2018, VNPT sẽ tập trung sắp xếp, tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh theo phương án cơ cấu lại Tập đoàn VNPT theo kế hoạch. 

Phó Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết để chuẩn bị cổ phần hóa, VNPT đã thành lập bộ phận thực hiện các công việc này; chủ động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các tổ chức tư vấn quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã sẵn sàng cho cổ phần hóa…

Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa VNPT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn làm Trưởng ban.../.