Từ nay đến ngày 31/12, tỉnh Phú Thọ sẽ điều chỉnh tuyến Quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì từ Km0-Km8.

Đối với các loại xe tải đi từ tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang về Hà Nội và ngược lại chọn một trong hai phương án.

Phương án 1 là đi theo Quốc lộ 2 đến Km 145+500 (thành phố Tuyên Quang) theo đường tránh lũ qua cầu Nông Tiến theo Quốc lộ 37 đến ngã ba Sơn Dương. Đi theo Quốc lộ 2C gặp Quốc lộ 2 tại Km36+200 (ngã ba Tam Dương) theo Quốc lộ 2 về Hà Nội. Hoặc đi theo Quốc lộ 37 gặp Quốc lộ 3 tại Km79+750 (ngã ba Bờ Đậu) đi theo Quốc lộ 3 về Hà Nội.

Phương án 2, các loại xe tải dưới 24 tấn đi theo Quốc lộ2 đến Km85+000 (ngã ba Phú Hộ) theo tỉnh lộ 315B - Tỉnh lộ 320 (đê tả Thao) gặp Quốc lộ 32C qua cầu Phong Châu gặp Quốc lộ 32 - theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà-thị xã Sơn Tây, Hà Nội;

Đối với các loại xe tải trên 24 tấn, đi theo Quốc lộ2 đến Km85+000 (ngã ba Phú Hộ) theo Tỉnh lộ 315B - Tỉnh lộ 320 (đê tả Thao) qua cầu Ngọc Tháp theo ĐT315 đến ngã ba Cổ Tiết gặp Quốc lộ 32 - theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Đối với các loại xe tải đi từ tỉnh Lào Cai, Yên Bái về Hà Nội và ngược lại chọn phương án sau: Các loại xe tải dưới 24 tấn: Đi theo Quốc lộ70 đến ngã ba Đoan Hùng gặp Quốc lộ 2 theo Quốc lộ 2 đến Km85+000 (ngã ba Phú Hộ) theo Tỉnh lộ 315B - Tỉnh lộ 320 (đê tả Thao) gặp Quốc lộ 32C qua cầu Phong Châu gặp Quốc lộ 32 - theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Còn các loại xe tải trên 24 tấn đi theo Quốc lộ70 đến ngã ba Đoan Hùng gặp Quốc lộ 2 theo Quốc lộ 2 đến Km85+000 (ngã ba Phú Hộ) theo Tỉnh lộ 315B - Tỉnh lộ 320 (đê tả Thao) qua cầu Ngọc Tháp theo đường tỉnh 315 đến ngã ba Cổ Tiết gặp Quốc lộ 32, theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Đối với các phương tiện đi từ Sơn La-Điện Biên về Hà Nội đi theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại.

Đối với nội tỉnh, các xe tải trên 10 tấn đi hướng Đoan Hùng, Phú Thọ, Phù Ninh về Vĩnh Phúc đi theo Quốc lộ 2 đến ngã ba Then rẽ trái theo ĐT323C và ĐT323 (đường chiến thắng Sông Lô) qua cầu Việt Trì và ngược lại.

Đối với xe khách, xe tải dưới 10 tấn vẫn lưu hành bình thường theo đường Hùng Vương, qua thành phố Việt Trì./.

Lâm Đào An (TTXVN)