Trong 2 ngày 3 và 4/7, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang tặng 160 con bò giống sinh sản cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đây là hoạt động nằm trong dự án “Ngân hàng bò” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai nhằm giúp các hộ nghèo phát triển chăn nuôi bò giống sinh sản phục hồi sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đợt tặng bò lần này, dự án sẽ tặng 60 con bò giống sinh sản cho 60 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số của ba xã thuộc huyện Quản Bạ; 100 con bò giống sinh sản cho 100 hộ nghèo của bốn xã thuộc huyện Yên Minh.

Mỗi con bò giống sinh sản trị giá 10 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ dự án "Ngân hàng bò" của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là 8 triệu đồng, vốn đối ứng của tỉnh Hà Giang là 2 triệu đồng.

Theo ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, với hình thức không tính lãi, hộ nghèo sau khi được cấp phát bò giống sẽ nuôi đến khi sinh sản, nếu sinh ra bê cái thì hộ hưởng lợi đó sẽ chăm sóc bê con thêm 6 tháng tuổi, sau đó sẽ chuyển bê con cho hộ nghèo khác để nuôi.

Trường hợp là bê đực, Hội Chữ thập đỏ huyện có trách nhiệm bán con bê đó, tiền bán sẽ dùng mua một con bê cái và trao cho hộ nghèo khác trong xã để nuôi. Sau khi đã trao lứa bê đầu tiên, hộ hưởng lợi có quyền sở hữu hoàn toàn con bò cái giống.

Từ quy trình trên, số lượng bò giống sinh sản của “Ngân hàng bò” sẽ ngày một tăng và càng có nhiều hộ nghèo khác được trợ giúp về giống để phát triển chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững.

Là tỉnh vùng cao biên giới cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang hiện có sáu huyện nghèo và 112 xã, thị trấn nghèo đặc biệt khó khăn nằm trong chương trình 30a của Chính phủ.

Được sự giúp đỡ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và để triển khai có hiệu quả dự án "Ngân hàng bò," Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang đã thành lập Ban Quản lý dự án từ tỉnh đến huyện để quản lý, theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các hộ nghèo triển khai thực hiện có hiệu quả quy định của dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly cho rằng dự án "Ngân hàng bò" là hoạt động thiết thực, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách.”

Nhờ có dự án, hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn của Hà Giang sẽ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Năm 2013 Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang vận động các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước sẽ tặng hộ nghèo thuộc 6 huyện vùng cao biên giới của Hà Giang 600 con bò giống sinh sản với giá 10 triệu đồng/con.

Trong đó nguồn kinh phí của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là 8 triệu đồng và 2 triệu đồng là nguồn đối ứng của tỉnh Hà Giang./.

Minh Tâm (TTXVN)