Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2012/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, từ ngày 1/5/2012, tăng thêm 26,5% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Cụ thể, điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 7 nhóm đối tượng gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân nghỉ hưu cũng là đối tượng được hưởng chế độ tăng thêm 26,5% mức tiền lương, trợ cấp.

Mặc dù thời điểm được tính để thực hiện điều chỉnh mức lương, trợ cấp là 1/5/2012 nhưng Nghị định 35/2012/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2012./.

Hồng Kiều (Vietnam+)