Tăng trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp.
Tăng trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công ảnh 1Công trường thi công dự án cầu Thủ Thiêm 2. (Nguồn: TTXVN)

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm; lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra yêu cầu trên trong công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2020.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn bốn ngày làm việc. Định kỳ trước ngày mùng Năm hàng tháng thông báo cho từng cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020; định kỳ 2 tuần/lần báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải ngân kế hoạch đầu công trong năm.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân. Cụ thể đến 31/7 giải ngân đạt từ 60-70% và đến 15/10 giải ngân đạt từ 80%. Kết quả giải ngân này là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung đôn đốc các sở ngành, quận huyện và chủ đầu tư rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án; điều chuyển vốn từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án có tỷ lệ giải ngân cao, góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới.

Đối với dự án đã hoàn thành, thực hiện quyết toán dự án đảm bảo thời gian, nội dung biểu mẫu. Đối với dự án có khả năng hoàn thành trong năm, hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu.

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; hoàn thiện các thủ tục pháp lý và nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Đối với dự án khởi công mới, lập hồ sơ thiết kế và dự toán; phê duyệt và lựa chọn nhà thầu thi công dự án; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ các giai đoạn và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

[Sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư dịch chuyển trong 6 tháng cuối năm]

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có thu hồi đất như áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù theo Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9/3/2020 của Chính phủ để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án. Chủ động lập kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án để bố trí vốn phù hợp, không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện trình thẩm định, phê duyệt giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân.

Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên rà soát các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn để xem xét, tạm ứng thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư công.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng thực hiện các dự án khởi công mới, dự án hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11; tổ chức cho các chuyên gia nước ngoài trở lại làm việc tại các dự án đầu tư công gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng đó, Thành phố rà soát các quy định liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán... theo hướng đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian, thủ tục; thay thế hoặc dừng thực hiện Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Bên cạnh đó, phân nhóm các dự án có vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; các dự án vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân; lựa chọn một số dự án trọng điểm giải ngân thấp để thảo luận, giải quyết trong Tổ công tác liên ngành về đầu tư của thành phố.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 30/6, thành phố đã giải ngân gần 14.298 tỷ đồng, đạt hơn 34% kế hoạch vốn đã giao là gần 41.692 tỷ đồng, cao hơn về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ giải ngân so với cùng kỳ (cùng kỳ giải ngân là hơn 7.032 tỷ đồng, đạt gần 21% kế hoạch vốn giao là 33.771 tỷ đồng). Nếu tính luôn khối lượng hoàn thành chưa quyết toán và số vốn đã chi cho các dự án nhưng chưa hoàn trả tạm ứng là 5.619 tỷ đồng, thì tỷ lệ giải ngân đạt gần 48% kế hoạch vốn đã giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục