Ngày 13/9, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo tham vấn hoàn thiện Dự thảo kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của Việt Nam, giai đoạn 2013-2020.

Mục tiêu của hội thảo nhằm lấy ý kiến lần cuối cho Dự thảo trước khi trình Chính phủ phê duyệt, tạo khung khổ pháp lý thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh ở Việt Nam; đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cũng như phù hợp với quy luật phát triển kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo Dự thảo, Bộ đã trao đổi thông tin, đúc rút kinh nghiệm và tham vấn các chuyên gia, tổ chức chuyên môn và đối tác quốc tế để chắt lọc, lựa chọn những nội dung, tiêu chí, hoạt động một cách hợp lý, gắn kết với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thực hiện kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh sẽ là giải pháp tiếp cận nhằm tái cấu trúc, thay đổi mô hình tăng trưởng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên để tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế, tạo việc làm và cải thiện cuộc sống cho người dân.

Tại hội thảo, các ý kiến đều cho rằng Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa-hiện đại hóa và phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn nên việc nghiên cứu, thực hiện kế hoạch Tăng trưởng xanh là rất quan trọng, nhưng phải lựa chọn được cách thức phù hợp.

Vì vậy, những nội dung cần thực hiện trong Dự thảo kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của Việt Nam trong thời gian tới gồm: giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường, giảm nguy cơ và tác hại của hiệu ứng nhà kính; khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên một cách hợp lý, tiết kiệm; hướng dẫn và khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ để thực hiện sản xuất xanh-sạch; tiếp tục hợp tác, tham vấn với đối tác nước ngoài để rút kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến, cách làm hay trong quá trình triển khai Kế hoạch…Việc triển khai thực hiện Kế hoạch một cách bài bản suôn sẻ sẽ hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và giữ gìn môi trường của Việt Nam.

Các đại biểu đề xuất ý kiến, tăng trưởng xanh cần tập trung chủ yếu vào việc xác định các nguồn lực để thực hiện kế hoạch, phối hợp giữa Trung ương và địa phương; nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và toàn thể xã hội; tăng cường thể chế; xác định chuỗi hành động; hình thành khung chính sách tài chính phục vụ tăng trưởng xanh….

Các đại biểu cũng đề cập đến khi Chiến lược tăng trưởng xanh được triển khai, với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc, là đối tác phát triển đi đầu trong tăng trưởng xanh, Việt Nam sẽ tự tin vượt qua những thách thức và trở ngại trong quá trình thực hiện để đạt được những mục tiêu của Chiến lược đề ra./.